Product

  Hỗ trợ trực tuyến

Hotline : 024 6266 2742

Sale 1 - Ms Oanh :

0988418529

Sale 2 - Ms. Hằng :

0988.535.130

  Thống kê truy cập

Đang online : 3

Hôm nay:  59

Tổng tất cả :  2356

Sản phẩm

KÍNH HIỂN VI DÀNH CHO NGHIÊN CỨU

KÍNH HIỂN VI DÀNH CHO NGHIÊN CỨU

Mã số :

Giá : Liên hệ

HỆ THỐNG ĐIỆN DI NGANG MULTISUB MINI

HỆ THỐNG ĐIỆN DI NGANG MULTISUB MINI

Mã số :

Giá : Liên hệ

HỆ THỐNG ĐIỆN DI NGANG MULTISUB MIDI

HỆ THỐNG ĐIỆN DI NGANG MULTISUB MIDI

Mã số :

Giá : Liên hệ

HỆ THỐNG ĐIỆN DI NGANG MULTISUB CHOICE

HỆ THỐNG ĐIỆN DI NGANG MULTISUB CHOICE

Mã số :

Giá : Liên hệ

HỆ THỐNG ĐIỆN DI NGANG MULTISUB MAXI

HỆ THỐNG ĐIỆN DI NGANG MULTISUB MAXI

Mã số :

Giá : Liên hệ

HỆ THỐNG ĐIỆN DI ĐỨNG LOẠI LỚN CSQ33

HỆ THỐNG ĐIỆN DI ĐỨNG LOẠI LỚN CSQ33

Mã số :

Giá : Liên hệ

Hóa chất thí nghiệm TRYPTIC SOY AGAR

Hóa chất thí nghiệm TRYPTIC SOY AGAR

Mã số :

Giá : Liên hệ

TỦ CẤY VI SINH

TỦ CẤY VI SINH

Mã số :

Giá : Liên hệ

Hệ thống lọc nước siêu sạch Ultra TWF UV

Hệ thống lọc nước siêu sạch Ultra TWF UV

Mã số :

Giá : Liên hệ

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH LABOSTAR PRO DI 2

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH LABOSTAR PRO DI 2

Mã số :

Giá : Liên hệ

Hệ thống điện di đứng loại lớn CSQ33

Hệ thống điện di đứng loại lớn CSQ33

Mã số :

Giá : Liên hệ

Hệ thống điện di ngang Multisub Screen

Hệ thống điện di ngang Multisub Screen

Mã số :

Giá : Liên hệ

Hệ thống điện di ngang MULTISUB MIDI-96

Hệ thống điện di ngang MULTISUB MIDI-96

Mã số :

Giá : Liên hệ

Hệ thống điện di ngang cỡ lớn MULTISUB-4

Hệ thống điện di ngang cỡ lớn MULTISUB-4

Mã số :

Giá : Liên hệ

Hệ thống điện di đứng OMNIPAGE MINI

Hệ thống điện di đứng OMNIPAGE MINI

Mã số :

Giá : Liên hệ

HỆ THỐNG ĐIỆN DI ĐỨNG OMNIPAGE MINI WIDE

HỆ THỐNG ĐIỆN DI ĐỨNG OMNIPAGE MINI WIDE

Mã số :

Giá : Liên hệ

HỆ THỐNG ĐIỆN DI ĐỨNG OMNIPAGE MAXI

HỆ THỐNG ĐIỆN DI ĐỨNG OMNIPAGE MAXI

Mã số :

Giá : Liên hệ

NGUỒN ĐIỆN DI NANOPAC -300

NGUỒN ĐIỆN DI NANOPAC -300

Mã số :

Giá : Liên hệ

NGUỒN ĐIỆN DI CS-300V

NGUỒN ĐIỆN DI CS-300V

Mã số :

Giá : Liên hệ

NGUỒN ĐIỆN DI NANOPAC-500

NGUỒN ĐIỆN DI NANOPAC-500

Mã số :

Giá : Liên hệ