Hóa chất vật tư

  Hỗ trợ trực tuyến

Hotline : 024 6266 2742

Sale 1 - Ms Oanh :

0988418529

Sale 2 - Ms. Hằng :

0988.535.130

Sale 3 - Ms. Nga :

0966.36.8580

  Thống kê truy cập

Đang online : 3

Hôm nay:  40

Tổng tất cả :  16998

Hóa chất thí nghiệm TRYPTIC SOY AGAR

Hóa chất thí nghiệm TRYPTIC SOY AGAR

Mã số :

Giá : Liên hệ

Hóa chất môi trường TETRATHIONATE BROTH

Hóa chất môi trường TETRATHIONATE BROTH

Mã số :

Giá : Liên hệ

Hóa chất Brilliant Green Bile Lactose Broth

Hóa chất Brilliant Green Bile Lactose Broth

Mã số :

Giá : Liên hệ

Hóa chất môi trường nuôi cấy vi sinh

Hóa chất môi trường nuôi cấy vi sinh

Mã số :

Giá : Liên hệ